مسافرت شیراز و عروسی آرمان
ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٩  

کلمه                     به زبان هستی     

بابا                           بابا

مامان                       مامان

دایی حامد               دیی آبا

مامان نیر                 مامان ننر

دستشویی              دششو

از اون طرف               ازززو

جیش                     جیش

خاله                       آله

عمو و عمه               عم

گردو                         گدو

جی جی                  دی دی

پلو                           پو    

      عروسی تو باغ مارگون شیراز بود،تو عروسی هستی بچه ها را دوست داشت اما از کنار من تکان نمی خورد یکم غذا را دیر آوردند اما وقتی آوردند هستی ماشاا.. خوب خورد اول که می گفت:(پو پو) پلو

روز بعدش خونه عمه هستی بودیم من خواستم به هستی برم یه دوری بزنم که بابا مجید و آقای رزمجو(شوهر عمه هستی) را که رفته بودند پیاده روی دیدیمو ،آقا مجید ما هم گفت که با ما میاد،آقا رزمجو هم پیشنهاد داد بریم مجموه تفریگاحیی کاج که نزدیک خونشونه ،ما برگشتیم بابا مجید حاضر بشه که عمو مصطفی اینا رسیدند و خانما گفتند که میان و این شد که بابا مجید موند خونه و ما رفتیم،جاتون خیلی خالی بود پارک قشنگی بود هستی کلی تو پارک بادی بازی کرد و جای تعجب بود که از پله های بادی که 3 متر میشد با سحر (دختر عموی هستی) بالا می رفت و از اون طرف سر می خورد می آمد پایین

البته با کلی تشویق ما،  بعدشم همگی سوار یه چرخ گردون شدیم و یه دفعه چرخه دور گرفت ،سحر که افتاد بیرون از دایره گردونه منم نشستم نجمه (دختر دایی سحر) هم نزدیک بود تعادلشو از دست بده اما هستی و خانم عمو بس سفت میله را گرفته بودند

2تا دختر هم که تصمیم گرفته بودند با کفشای پاشنه بلند جامپر برند شده بودند سوژه ،البته یکیش شوهرشم باهاش بود که قلاب به بازو ها و کمرشون بسته می شد و با ریل ،قلابی که به ریل بسته می شد از این طرف پارک میرفتند سمت دیگه البته قبل از این پرش مثل کماندو ها باید از چند مرحله عبور می کردند (البته اونا از کنارش عبور کردند)

 

بعد هم رفتیم کارتبنگ (البته تماشا) وبستنی خوردیم جای خیلی ها خالی بود