تیر89
ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٩  

شنبه ۵ تیر روز پدر پیشاپیش بر همه پدرای دنیا مخصوصا" بر بابا و بابا بزرگای هستی گلم مبارک

بابا رضا و بابا مجید امروز ۵ شنبه ٣ تیر اگه خدا بخواد از سیری میان ،خدا پشت و پناهشون.دیشب با مامان نیر و هستی رفتیم روز پدری خریدیم

هستی خوب راه اومد به حدی که  اینقدر خسته شده بود که آخرش بغل می خواست و دیگه تیکه آخر راه نیومد و بغلش کردم ،باهم رفتیم فالوده خوردیم اما گلم زیاد دوست نداشت.