مرداد90-اثاث کشی مامان اینا
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ امرداد ،۱۳٩٠  

2مرداد-اثاث کشی

هستی بابا اینا دارن می رن اراک ( ما را تنها میزارن)

 منم میرم اراک ها

ما هم 5 عروسی شیرین دختر عموم اراکه و داریم میریم

 

افتاد=اشتاد

کجا=تجا

یخچال=یشغال

 

10 مرداد

امروز کلی موهای قوری قوری را شانه کرد بعدم به اردک و می می نی آب داد،اردکی بیچاره  و کتاب می می نی خیس آب بود ،بعد اومده می گه مامان به می می نی آب دادم کتابم خراب شد