مسافرت شیراز

هستی جان صندلی عقب راحت نشسته و بازی می کنه.....

اینجا هم طبق معمول تو راه برگشت از شیراز گوسفند می گیریم با مامان اینا نصف می کنیم.....

 

 

اینجا سر سه چرخه کیارش باهم دعوا می کردند هستی سوار می کردیم کیارش قهر می کرد ،کیا رش سوار می کردیم هستی بغض و قهر می کرد...

/ 0 نظر / 22 بازدید